Kiegészítő programok

Kiegészítő programok

A diákvállalkozás programmal párhuzamosan számos olyan eseményen, rendezvényen vagy programban kínálunk a diákoknak és a pedagógusoknak részvételi lehetőséget, amelyek tovább segítik a vállalkozói kompetenciák fejlődését.

Roadshow események

A Vállalkozás Roadshow események workshopjain a diákok fejleszthetik vállalkozó, pénzügyi, marketing és értékesítési ismereteiket. A workshopok célja, hogy népszerűsítsék a fiatalok körében a vállalkozói szellemet, amelyet tovább erősít a meghívott sikeres, helyi vállalkozók jelenléte, akik tapasztalataikat és tudásukat osztják meg a fiatal diákvállalkozókkal. A Roadshow események fogadására jelentkezhetnek a programban résztvevő iskolák. Az aktuális roadshow események időpontja az események menüpont alatt olvasható.

Tanárképzés

A vállalkozói kompetenciák fejlesztése a köznevelésben c. akkreditált tanárképzés támogatást nyújt a diákvállalkozások működtetésében . A résztvevők megismerik a vállalkozási és gazdasági ismeretek elméleti alapjait, saját szaktárgyaik, valamint a vállalkozási és gazdasági ismeretek kapcsolódási pontjait és azokat a módszertani eljárásokat, amelyek révén képesek lesznek saját tanítványaik gazdálkodói, vállalkozói szemléletét megalapozni. A résztvevők képesek lesznek óráikat úgy tervezni, hogy a szaktárgyi tananyagba szervesen beépüljenek a vállalkozási és gazdasági alapismeretek, illetve olyan módszereket terveznek, amelyek felébresztik a tanulók érdeklődését a vállalkozási tevékenység iránt, s eredményessé tehetik a vállalkozási és gazdasági ismeretek tanítását.
További részletekkel kapcsolatban kérjük keresse fel szervezetünket. Az aktuális tanárképzések időpontja az események menüpont alatt olvasható.

ESP vizsgarendszer

Az „Entrepreneurial Skills Pass” (ESP) egy új, nemzetközileg elismert vizsga, amelynek célcsoportját azok a 15-19 éves fiatalok alkotják, akik valódi vállalkozói élmény, tapasztalat birtokában vannak. Az ESP feladata, hogy egy előre meghatározott módon mérje a sikeres vállalkozás beindításához illetve a munkavállaláshoz szükséges tudást, kompetenciát és készségeket.

Az ESP vizsgarendszer felépítése: Önértékelő teszt: amely lehetőséget ad a fiataloknak arra, hogy a diákvállalkozási program során nyomon tudják követni a saját vállalkozói kompetenciájuk fejlődését. A teszt középpontjában a kezdeményezőkészség és vállalkozói készségek állnak, illetve kiemelten foglalkozik a kreativitással, kitartással, magabiztossággal, felelősségvállalással és csapatmunkával.

A diákvállalkozás program résztvevőinek kötelező az ESP vizsga önértékelő tesztjeinek kitöltése. Ezek a tesztek teljesen ingyenesek, céljuk, hogy segítsen nyomon követni a program során végbement változást a fiatalok szemléletében.

Online vizsga: mely igazolja, hogy a program során a fiatalok elsajátították a szükséges üzleti, közgazdasági és pénzügyi tudást. Az ESP vizsga célja, hogy kaput nyisson olyan további lehetőségekhez, amelyeket a kis és nagyvállalkozások, vezető felsőoktatási intézmények valamint nemzetközi szervezetek egész Európában egyaránt elismernek. Az ESP egy olyan felület kíván lenni, ahol a vizsgát követően a fiatalok olyan lehetőségekről értesülnek melyek segítséget nyújtanak az üzleti ötletük megvalósításához, szakmai fejlődésükhöz, képzésük és oktatási lehetőségek kiaknázásához.

Az Entrepreneurial Skills Pass hálózat:

Habár fiatalok ezrei vesznek részt a diákvállalkozás programban, ez idáig nem létezett olyan Európa szinten elismert bizonyítvány, mellyel igazolható lenne a program során elsajátított tudás, készségek és kompetenciák. Az ESP célja, hogy nemzetközi elismerést szerezzen a vizsgabizonyítványnak.

Résztvevő országok:

Albánia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia, Írország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország,

Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Törökország, Magyarország.

Célok:

Az ESP azon túl, hogy mérhetővé teszi az ilyen típusú oktatási program eredményeit a munkaadók számára is hatékony eszközként szolgálhat, amennyiben olyan munkaerőt keresnek, aki bizonyíthatóan birtokában van ezeknek a készségeknek, tudásnak és kompetenciáknak, valamint a fiatalok számára is vonzó megoldást nyújt arra vonatkozólag, hogy megfelelően aknázzák ki a vállalkozói oktatás kínálta lehetőségeket még iskolaéveik alatt.

További információ az ESP vizsgarendszerről http://entrepreneurialskillspass.eu/

Enterprise without Borders (EwB)

Az Enterprise without Borders program részeként a magyar diákvállalkozásoknak lehetősége van arra, hogy külföldi diákvállalkozókkal együttműködjenek és közös vállalkozásba kezdjenek. A program 15 és 18 év közötti diákok számára érhető el. A program saját honlapján lehet regisztrálni a rendszerbe, amelyen keresztül böngészhetnek a külföldi diákcégek között. A szimpatikus céggel felvéve a kapcsolatot megindul a kommunikáció és a közös megegyezés eredményeképpen tudnak a fiatalok tovább lépni és megvalósítani közös üzleti elképzelésüket.

További részletekkel kapcsolatban látogasson el a program honlapjára az alábbi linkre kattintva http://www.jaewb.org/

Leaders for a Day program

Leaders-for-a-Day – Az Európa szerte megrendezésre kerülő program keretében egy középiskolás diák, vagy volt diákvállalkozó látogat el egy napra egy cégvezetőhöz, hogy betekintsen mindennapi munkájába, és gyakorlati tapasztalatot szerezzen a munka világáról. A program célja, hogy a fiatalok inspirációt kapjanak a vállalkozói életformára, mint lehetséges karrierlehetőségre.