Iskolakert

Iskolakert

Iskolakert

Az iskolakert, mint diákvállalkozás

A JAM a nemzetközi ELENA projektjén belül egy innovatív megoldást dolgozott ki, melyen keresztül lehetőséget teremtünk az iskoláknak arra, hogy az iskolakertet, mint vállalkozást működtessék így a tanulók nem csupán a termelés és kertészkedés alapjaival ismerkednek meg, hanem időközben megtapasztalhatják a vállalkozói létet is. A JAM és az Iskolakertekért Alapítvány együttműködésében a résztvevőknek biztosítjuk az iskolakerti termékek lehetőségeinek átgondolásához szükséges szakmai ismereteket, valamint képzés formájában felkészítjük a pedagógusokat, nevelőket a diákvállalkozások beindítására és mentorálására.

Iskolakerti munkálatok a SzínesKertben

Az Iskolakert program

Az iskolakert a környezeti nevelés egyik legkézenfekvőbb gyakorló terepe, széleskörű célrendszert kiszolgáló eszközként. Egyik ilyen cél az ökológiai szemlélettel működő kertészet, az élelemtermelés alapjainak elsajátítása, amivel a megfelelő mennyiségű és minőségű, egészséges élelmiszerhez való hozzáférésre, földművelésből való megélhetésre alakít ki az iskolásokban igényt, készségeket, képességeket.

Nemcsak segít megismertetni a természetet, hanem felelős, gondozói magatartás kialakítását is szolgálja. Egyúttal a kreativitás fejlesztésének is lehetséges eszköze, szimbolikusan is teremtett mikro-világ: ezért ahányféle közreműködőt, annyiféle iskolakertet is találhatunk. Önmagán túlmutató, hogy az iskolások haszonnövényeket termesztenek: ezen ősi, alapvető emberi tevékenység beavat a világ rendjébe, tevékenykedtett, problémamegoldásra és munkára nevel, fejleszti az együttműködést, a közösséget.

Az iskolakertben végzett széleskörű tevékenységek által, a feladatokon túl a kert, mint élményt, kikapcsolódást, felfedezést, örömet nyújtó közeg is megjelenik, irányt mutathat a pályaválasztásban.

Az Iskolakert, mint diákvállalkozás program

Az iskolakertben megismerkedünk a körülöttünk lévő növényekkel, megtermelhetjük salátánkat, paradicsomunkat, pattogatni való kukoricánkat, fűszereinket, gyógynövényeinket, díszítésre szánt virágjainkat. Ezeket aztán elfogyaszthatjuk, száríthatjuk, feldolgozhatjuk. Szaporíthatjuk, csokorba rendezhetjük. Préselhetünk, alkothatunk kedvünk szerint. Termelő erőnk és alkotó fantáziánk mentén születhetnek azok a termékek, amelyeket aztán értékesíthetünk, pénzre válthatunk. Így lesz teljes a kép: megtapasztaljuk kertünk és szükségleteink kapcsolatának teljes skáláját.

Eddig sok nehézséget okozott, megtalálni a módját az iskolakerti termékértékesítés hivatalos formájának. Az iskolakert, mint diákvállalkozás erre egy remek megoldást biztosít, egy olyan komplex oktatási programot kínál a pedagógusoknak, amelyben az iskolakert alapvető célkitűzésein túl az értékesítési oldal integrálásával a diákok vállalkozói kompetenciáit és gazdasági ismereteit is fejleszthetik.

A 2018-as Diákvállalkozások Tavaszi Vásárán a vecsési 6almasok csapata!
Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium: A 2018-as Diákvállalkozások Tavaszi Vásárán a 6bések csapatának termékei!

Az iskolakert, mint diákvállalkozás program egyrészről támogatja a környezeti nevelést, az ökológiai szemlélet alakítását, az egészséges táplálkozás kiemelését, másrészről pedig megalapozza a vállalkozói attitűd kialakítását, a diákok önismeretének fejlesztését és önmaguk elhelyezését mikro – és makro környezetükben.

Sikeres működése olyan pedagógiai szemléletet és munkát feltételez, amelynek középpontjában a diákok teljes személyiségének fejlesztése áll, természetesnek tekinti, hogy a tanítás – tanulás folyamatának színtere nemcsak az iskola. A program partnerként tekint a diákokra.

A diákoknak általában a fogyasztó szerepének gyakorlására van módjuk, termékeket vásárolnak, szolgáltatásokat vesznek igénybe. A Diákvállalkozási program arra ad lehetőséget, hogy a dolgozó (termelő, feldolgozó és szolgáltató) szerepét is kipróbálják a tanulók, ezzel megkezdhetik felkészülésüket a munkavállalói létre. A diákvállalkozásban dolgozó diákok valós körülmények között gyakorolják egy vállalkozás működtetését.

 Nekik kell meghozni az ezzel kapcsolatos döntéseket, és vállalni kell annak következményeit is. Amíg a siker alapjául szolgáló ötlettől eljutnak az értékesítésig a diákok, sokféle tevékenységet végeznek, ezek során felhasználják a különböző tantárgyak során, valamint egyéb forrásokból szerzett ismereteiket, tapasztalataikat; illetve újabbakat szereznek, amelyek általában több tantárgyat érintenek. Ez a komplex feladat integráló szerepet tölt be a tantárgyak között. A siker feltétele a csoporton belüli együttműködés, amelyben az egyénnek fontos szerepe van.

Az iskolakert, mint diákvállalkozás olyan főbb gazdasági fogalmakkal dolgozik, amelyek a 6 – 14 évesek számára egyaránt érthetőek. A diákok fokozatosan ismerkednek meg az üzleti és gazdasági fogalmakkal, gyakorlati tudnivalókkal.

Amit kínálunk:

– szakértők által nyújtott segítség az iskolakert kialakításához, működtetéséhez 

– módszertani ötletek, műhelyfoglalkozások, jó gyakorlatok megosztása 

– tagság az iskolakertek és diákvállalkozók hálózatában

– szakmai segítség a vállalkozások működtetéséhez

– diákvállalkozások vásárán részvételi lehetőség

– szakmai és módszertani anyagok

Amit kérünk:

– programfelelős pedagógus a jelentkező intézményben

– szakmai felkészítő programokon részvétel

– kapcsolattartás és kommunikáció a program koordinátoraival

Készül a Színes Hímes és a termék kísérő cédula - Iskolakerti termékfejlesztés a SzínesKertben

Lakitelki Eötvös Loránd Általános Iskola – Színeskert diákvállalkozás mentorpedagógusának beszámolója:

A NAT 2020 külön kiemeli a diákok „Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák” fejlesztését. Egy diákvállalkozás működtetése teljes mértékben megfelel ennek az elvárásnak.

A SzínesKert Diákvállalkozás esetében a diákok az alábbiakban fejlődtek:

Célkitűzést fogalmaztak meg például a cég fő tevékenységének leírásával: Növénytermesztés ökológiai módszerekkel. Az így termesztett növények feldolgozása, értékesítése. Kézműves tevékenységek tanítása, népszerűsítése. Milyen áruval készüljünk az Adventi udvarra, Duna Plázába.

Gyakorlati tanulás ez számukra, az alábbi valós munkatapasztalattal:

  • költségvetés készítés
  • csapatmunka
  • kommunikáció, alkukötés
  • pénzügyi kultúra
  • megtanulják egy vállalkozás működését, brand építését
  • termék- és szolgáltatás fejlesztés
  • a jövő állásaira készít fel: ökogazda, marketing szakember, alkalmazott grafikus. a színeskert diákvállalkozás esetén az alábbi munkaköröket töltik be az 5-6. osztályos diákok: ügyvezető igazgató, marketingigazgató, pénzügyi igazgató, beszerzési és értékesítési igazgató, munkaügyi igazgató, fejlesztési igazgató

A diákvállalkozásunk célja a kertben termett festő és egyéb növények feldolgozása háztartási, kézműves, művészeti termékekké. https://nesz.hu/tojasdiszitok-2020-04/

Valamint a szolgáltatás irányába – hímes tojás festés és nemezelés tanítása – is tettünk lépéseket. A markerting felépítésébe, a SzínesKert brand kidolgozásába bevontuk iskolánk felsős évfolyamait vizuális kultúra órákon, valamint a grafika tanszakos tanulókat. Sok-sok jó ötlet született logó és felirat terén. Használatukról végleges döntés nem született, a folyamatot a világjárvány megszakította.

Partnerünk a vállalkozásfejlesztésben